10 Φεβρουαρίου 2023

Zootechnia 2023

Zootechnia 2023

Στη Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία Zootechnia συμμετείχε η εταιρεία μαs από τιs 2 εωs 5 Φεβρουαρίου 2023 στον εκθεσιακό χώρο τηs ΔΕΘ-Helexpo στη Θεσσαλονίκη. Η Zootechnia είναι μια από τιs μεγαλύτερεs εκθεσιακέs διοργανώσειs του πρωτογενούs τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράs στην ευρύτερη περιοχή για όλεs τιs εξελίξειs στην κτηνοτροφία και στην πτηνοτροφία.